Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce
im. Kornela Makuszyńskiego
47- 133 Jemielnica
ul. Kościuszki 98
tel./fax 077/4632335

Wiadomości ogólne